Nowy raport dotyczący przemocy

W dniu 16 grudnia 2015 roku ukazał się nowy raport dotyczący przemocy.  Tytuł raportu to -„Ewaluacja lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – doświadczenia dotyczące sposobów pomagania i nasilenia stresu pourazowego (PTSD) z perspektywy osób dotkniętych przemocą w rodzinie „.

Niniejsze badania koncentrowały się wokół trzech obszarów:

  1. Diagnoza poszczególnych rodzajów przemocy, poszczególnych zachowań przemocowych, ich częstotliwości oraz dotkliwości i poczucia zagrożenia z perspektywy ofiary przemocy.
  2. Ewaluacja lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy przez pryzmat doświadczeń osób doświadczających przemocy (ocena instytucji i poszczególnych form pomocy).
  3. Psychologiczne i zdrowotne konsekwencje doświadczania przemocy, w tym diagnoza nasilenia zaburzeń stresu pourazowego (PTSD).

Ewaluacja lokalnego systemu2013_SWPS_raport