Sieć Mężczyzn

27 lutego – 1 marca odbyło się w Feminotece pierwsze spotkanie sieci mężczyzn z całej Polski. Do projektu zgłosiło się ponad 70 mężczyzn, a w wyniku rekrutacji zostało wyłonionych 16. Jak się dowiedziałyśmy jest też mężczyzna z Rzeszowa, już cieszymy się na współpracę. Gratulujemy odwagi i chęci do pracy.
Spotkanie realizowane było w ramach projektu ,,Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym” w partnerstwie z organizacją norweską oraz dwiema grupami nieformalnymi z Polski: Gender w Podręcznikach i Głosy Przeciwko Przemocy.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla demokracji finansowanego z funduszy EOG