Analiza wdrożenia Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Zachęcamy do zapoznania się z raportem – Amnesty International

WYBRANE PROBLEMY DOTYCZĄCE WDROŻENIA KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY
WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ
https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/Polska-wolna-od-przemocy-wobec-kobiet_analiza_Amnesty-International-2.pdf