Policja i Prokuratura

Zadawane pytania za pomocą dostępu do informacji publicznej w monitorowanych gminach dotyczące  Niebieskiej Karty

1. Ile formularzy Niebieska Karta zostało utworzonych w roku 2012 w celu wszczęcia procedury NK:

2. Ile formularzy Niebieska Karta zostało utworzonych w I kwartale 2013 r. w celu wszczęcia procedury NK:

3. Ile formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie zostało wypełnionych w roku 2012 w trakcie trwającej już procedury NK (rozpoczętej w 2012 roku) :

4. Ile formularzy dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinie zostało wypełnionych w I kwartale 2013 r. w trakcie trwającej już procedury NK:

5. Ile procedur NK, które zostały rozpoczęte w roku 2012 zostało zakończonych w tym samym roku

UZYSKANE ODPOWIEDZI PONIŻEJ

1. KPP Jarosław (12.2013)

2. KPP Łańcut (12.2013)

3. KPP Kolbuszowa (12.2013)

4. KPP Ropczyce (12.2013)

5. KPP Leżajsk (12.2013)

6. KMP Przemyśl (12.2013)

7.KPP Ustrzyki Dolne (12.2013)

FUNKCJONARIUSZKI POLICJI W PERSPEKTYWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Poniższe zestawienie statystyczne prezentuje liczbę funkcjonariuszek policji biorących udział w interwencjach prewencyjnych na terenie gmin objętych monitoringiem.

Informacje uzyskano kierując wnioski o udostępnienie informacji publicznej do wybranych jednostek Komend Powiatowych Policji.

Odmienna struktura terytorialna (niż podział administracyjny) obszarów podlegających poszczególnym referatom patrolowo – interwencyjnym, skutkowała mniej lub bardziej szczegółowa interpretacją pytań zawartych we wniosku:

  1. Proszę o podanie liczby zatrudnionych funkcjonariuszek policji na terenie gminy……

  2. Proszę o podanie liczby funkcjonariuszek policji, które biorą udział w interwencjach prewencyjnych na terenie w/w gminy.

Wyniki przedstawiamy poniżej.

FUNKCJONARIUSZKI POLICJI W PERSPEKTYWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE