Ostatnie wpisy

Testy dyskryminacyjne

Testy dyskryminacyjne. Praktyczny podręcznik dla organizacji pozarządowych. K Śmiszek, K. W Wysienska-Di Carlo     Polecamy poradnik, w tworzeniu którego nasza organizacja miała swój udział, jeden z rozdziałów został napisany przez naszą prezeskę Marzenę Wilk wraz z Piotrem Skrzypczakiem z Homo Faber…
Więcej