Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Dodane przez Victoria dnia Czerwiec 21 2016 11:00:00
W dniu 20 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członkiń/ ów Stowarzyszenia o godz. 19.00.
W trakcie Walnego zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji za rok 2015. W trakcie Walnego został także zmieniony Regulamin prac Zarządu. Do końca czerwca 2016 zostanie opublikowane sprawozdanie finansowe organizacji za rok 2015 w dziale zrealizowane projekty.